"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » ტარიფები
ტარიფები
ფიზიკური პირები
wifi ტექნოლოგია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

optic 


 

 

 


 

 

 

 


 


 

 

 

 
 

შენიშვნა :  


  1. ის აბონენტები ვინც აირჩევენ პაკეტს "ორიგინალი" და "ჩქარი" ვალდებულება ექნებათ გადაიხადონ ინტერნეტმომსახურეობის ღირებულება სრულად, წყვეტის გარეშე.თუ აბონენტი გადააცილებს გადახდის ვადას და გაეთიშება ინტერნეტი დაერცხება ხელახალი ჩართვის ღირებულება იმის მიხედვით თუ რამდენხანს გადააცილებს გადახდის ვადას.
  თუ გადახდა არ მოხდება 20 დღის განმავლობაში ,აბონენტი ავტომატურად გადაირთვება "ნორმალური" პაკეტზე,ხოლო დარიცხული თანხა მას ჩამოეჭრება მომდევნო პირველი გადახდილი თანხიდან. აღნიშნული აბონენტი ვეღარ გააქტიურებს "ორიგინალ" პაკეტს  გადართვიდან 6 თვის განმავლობაში. 
2. "ნორმალური" პაკეტის არჩევისას თუ აბონენტი თხოვების ხელშეკრულებით ირჩევს ინტერნეტმომსახურეობას, მას უფასო დაპაუზება შეუძლია სერვისის დასრულების ბოლო დღიდან 30 დღის განმავლობაში,ამის შემდეგ დაერიცხება ხელახალი ჩართვის ღირებულება .გადაუხდელობის შემთხვევაში კი მოწყობილობას დაიბრუნებს კომპანია.
3. ვინაიდან wifi ტექნოლოგია არ იძლევა საშუალებას დროის ნებისმიერ მონაკვეთში სიჩქარე იყოს მაქსიმალური , ყველა პაკეტების გარანტირებული სიჩქარეა 1 მბ/წმ . რეალურად დროის 80% ში სიჩქარე არის 5 მბ/წმ მდე n სტანდარტის ანტენებზე  და 10მბ/წმ მდე ac სტანდარტის ანტენებზე .თუმცა ამაზე გარანტიას ვერ ვიძლევით ,რადგან ჩვენი მოხმარებული სიხშირეები არის ყველასთვის თავისუფალი მოხმარების და შეიძლება მოხდეს ხელშეშლები.
ინტერნეტის ხარისხის მაჩვენებელი (ნებისმიერი პაკეტისთვის)
მაქსიმალური სიჩქარე: პაკეტში დაფიქსირებული სიჩქარე;
მინიმალური სიჩქარე: მაქსიმალუიჩქარე: მაქსიმალური სიჩქარის 50%;
დაყოვნება: < 400 მილიწამი;
დაკარგულიპაკეტების კოეფიციენტი < 5 %;
ჯიტერი: < 200 მილიწამი.
ატვირთვის სიჩქარე უსადენო ტექნოლოგიის ყველა პაკეტზე < 800კბტ/წმ

მომხმარებელი უფლებამოსილია მიმართოს კომისიას საჩივრით საცალო ინტერნეტმომსახურების

შეუსაბამო ხარისხის თაობაზე შემდეგი გარემოებების ცალ-ცალკე ან ერთობლივად დადგომისას შემგედი პირობების დროს  :    იხილეთ ბმული  http://airmax.ge/savhivari.html