"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » ტარიფები
ტარიფები
სტანდარტული ტარიფები
(აქციების ტარიფებისთვის დაუკავშირდით ოპერატორებს)

უსადენო ინტერნეტი

                                                 

 

 

 

                                                 

 

  


ოპტიკური ინტერნეტი


 

    

 

 


                                               

                                               

 

 

 

 


 


 

 

 

 
 
შენიშვნა

1. ის აბონენტები ვინც აირჩევენ პაკეტს "ორიგინალი" და "ჩქარი" ვალდებულება ექნებათ გადაიხადონ ინტერნეტმომსახურეობის ღირებულება სრულად, წყვეტის გარეშე.თუ აბონენტი გადააცილებს გადახდის ვადას და გაეთიშება ინტერნეტი დაერიცხება ხელახალი ჩართვის ღირებულება იმის მიხედვით თუ რამდენხანს გადააცილებს გადახდის ვადას.

თუ გადახდა არ მოხდება 20 დღის განმავლობაში ,აბონენტი ავტომატურად გადაირთვება "ნორმალური" პაკეტზე,ხოლო დარიცხული თანხა მას ჩამოეჭრება მომდევნო პირველი გადახდილი თანხიდან. აღნიშნული აბონენტი ვეღარ გააქტიურებს "ორიგინალ" პაკეტს გადართვიდან 6 თვის განმავლობაში.

2. "ნორმალური" პაკეტის არჩევისას თუ აბონენტი თხოვების ხელშეკრულებით ირჩევს ინტერნეტმომსახირეობას მას უფასო დაპაუზება შეუძლია სერვისის დასრულების ბოლო დღიდან 30 დღის განმავლობაში,ამის შემდეგ დაერიცხება 

ხელახალი ჩართვის ღირებულება .გადაუხდელობის შემთხვევაში კი მოწყობილობას დაიბრუნებს კომპანია.

3. ვინაიდან wifi ტექნოლოგია არ იძლევა საშუალებას დროის ნებისმიერ მონაკვეთში სიჩქარე იყოს მაქსიმალური "ორიგინალი" და "ნორმალური" პაკეტების გარანტირებული სიჩქარეა 3 მბ/წმ ,რეალურად დროის 80% ში კი 5 მბ/წმ მდე და მეტი .თუმცა ამაზე გარანტიას ვერ ვიძლევით რადგან ჩვენი მოხმარებული სიხშირეები არის ყველასთვის თავისუფალი მოხმარების და შეიძლება მოხდეს ხელშეშლები.

ინტერნეტის ხარისხის მაჩვენებელი (ნებისმიერი პაკეტისთვის)

მაქსიმალური სიჩქარე: პაკეტში დაფიქსირებული სიჩქარე;

მინიმალური სიჩქარე: მაქსიმალური სიჩქარის 30%;

ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე: მაქსიმალური სიჩქარის 50%;

დაყოვნება: < 400 მილიწამი;

დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი: < 5 %;

ჯიტერი: < 200 მილიწამი.


მომხმარებელი უფლებამოსილია მიმართოს კომისიას საჩივრით საცალო ინტერნეტმომსახურების


შეუსაბამო ხარისხის თაობაზე შემდეგი გარემოებების ცალ-ცალკე ან ერთობლივად დადგომისას შემგედი პირობების დროს : იხილეთ ბმული